top of page
  • Writer's pictureBreak the Taboo Malta

Storja 51 - 30.05.2021

Din hija t-tieni storja li rċivejna bil-Malti.

“Kien bħal daż-żmien 3 snin ilu, meta ta’ 39 sena indunajt li nbadt tqila. Kont ilni mal-partner tiegħi 8 snin – kellna, u għad għandna, relazzjoni perfetta. It-tifel tiegħi kellu 16-il sena u t-tfal tal-partner akbar. Wara li ddedikajt nofs ħajti għal ibni, issa beda jsir indipendenti u bdejt nieħu ftit ħajti lura. Kont fi stat f'ħajti vera kuntenta u bdejt nerġa’ ngħix ftit... sa dik il-ġurnata meta ndunajt li ħriġt tqila.


Sinċerament li sa llum ma nafx kif u x'fatta, għax noqgħodu attenti mija fil-mija. Ħajti nqalbet ta’ taħt fuq! Ridt immut b'saħħa... ma stajtx nimmaġinani nerġa’ nibda nrabbi. Il-partner issapportjani mill-ewwel sekonda u prova jgħidli li kollox se jkun ok, imma jien dlam biss bdejt nara... kull mument li nkun waħdi l-ħin kollu nibki.


Kont kontra l-abort mija fil-mija, sakemm għaddieli ħsieb żgħir minn moħħi. Imma le... dak żgur ma nistax nagħmlu jien! Jien? Dejjem nikteb kontra l-abort u kważi niġġieled man-nies minħabba l-abort jekk ma jaqblux miegħi!


Imma ma kull ġurnata li tgħaddi, id-disprament flok jonqos jikber beda, u d-dipressjoni ħakmitli ħajti. Jien żgur ma kontx se nerġa’ nrabbi, u bil-moħbi bdejt infittex kif u fejn stajt nagħmel abort. Kont persuna differenti, ma ridtx nemmen li wara dak li kont nikteb gejt f'dik is-sitwazzjoni jien. Kellimt lill-partner u qalli li niddeċiedi jien, hu se jissaportjani.


Iċ-ċirasa fuq il-cake kienet kif mort għal scan biex nikkonferma li vera pregnant u mhux xi ħaġa oħra, u t-tabiba qaltli li kelli nkwiet akbar milli ħsibt. Iva, veru kont pregnant, imma apparti minn hekk kelli tumur li kien qed jikber b'rata allarmanti u kien se jkolli problemi kbar! Ma setax jitneħħa qabel inwelled. U d-deċiżjoni tiegħi ħadtha dak il-mument.


Mort Londra, u ta’ 6 ġimgħat tqala tawni żewġ pinnoli – waħda orali u waħda vaġinali, u korrejt. Ġietna ħafna u ħafna flus u skariġġ, sintendi.


Ħlief il-partner tiegħi u l-ginekoloġista li nkoraġġietni, qas proxxmu wieħed ma jaf. Bżajt ħafna li se jiddispjaċini, għax jien bniedma wisq sensittiva u nbati b’guilty conscience, imma minn dan ma ġara xejn. Lanqas darba ma ddispjaċini, u mhux talli hekk, talli meta nisma’ l-istorbju tat-tfal dejjem ngħid li mnalla għamilt li għamilt, għax m'għadnix paċenzjuza kif kont u żgur ma kontx se nkun omm tajba.


Jiddispjaċini ħafna jekk bi kliemi xi darba weġġajt lil min għadda milli għaddejt jien u ma setax juri... sintendi, issa li ġarrabt naħsibha ħafna differenti.”

695 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page