top of page
  • Writer's pictureBreak the Taboo Malta

Storja 39 - 18.10.2020

Din hija l-ewwel storja li rċivejna bil-Malti.

“Jien għaddejt minnha. Wara żewġt itfal [li kienu għadhom żgħar] erġajt inqbadt pregnant waqt li kont bil-pill u pull back method. Sibt il-website Women on Waves jekk niftakar sew, u ta’ 9 weeks ħadt il-pirmli. Illum għaddew [is-snin], u le, ma jiddispjaċini xejn. Għamiltha għal raġuni ta’ saħħa, għax ma niflahx għal tarbija oħra, lanqas mentalment.


Wara li kelli l-kbira dejjem xtaqt ikolli tarbija oħra f'inqas żmien possibli biex jikbru flimkien. Meta t-tifla kellha sena kelli miscarriage. Erġajt pruvajt, u meta [t-tifla kienet ftit ikbar] kelli tifel li twieled pre-term.


Waqt it-tqala, il-backbone tiegħi – ommi – ġiet litteralment persuna b’diżabbiltà [minħabba problema medika]. Ma baqgħatx tagħrafna, u tkelimna xejn. Kont erġajt mort ngħix għand il-ġenituri, għax missieri ma riedx jaċċetta l-fatt li ried idur b'ommi u kien waqa’ f’depression u kellhom bżonn lili nkun hemm għalihom. Fl-istess żmien, ir-raġel ħa transfer fuq ix-xogħol u beda jaħdem ma’ persuni b’diżabbiltà intellettwali. Kienu challenging ħafna, plus self-harming u jweġġgħu nies oħra, inkluz lilu, u waqa’ f’depression ukoll.


So kelli indur b'ommi (naħsilha, nitmagħha, inbidlilha n-nappies), kelli tifla żgħira, missieri u r-raġel b'depression, u jien naħdem full-time u tqila. Minħabba dan l-istress kollu kelli t-tifel qabel iż-żmien. Għamel [xi żmien] l-NPICU [Neonatal Paediatric Intensive Care Unit], allura kuljum ġejja u sejra l-sptar, kull 3 siegħat nespressja l-ħalib…insomma, ħafna ġenn.


Meta t-tifel kellu biss ftit xhur erġajt mort noqgħod fid-dar matrimonjali tiegħi, u ommi daħlet go home. Missieri kien waħdu, u r-raġel qabad jerġa’ jqum fuq saqajh – sintendi, bl-anti depressants. Meta t-tifel kellu sena [kellu jerġa’ jqatta’ xi żmien] l-NPICU. Qalulna li kellu global development delay, plus hekk kien ilu minn baby ibgħati [b’affarijiet oħra]. Huwa tifel b’ħafna problemi mediċi.


Kont bdejt il-pill Yaz meta kellu 8 ġimgħat, għax dejjem kont ngħid li tnejn biss xtaqt tfal. Meta kellu 16 months ma ġienix il-period, avolja kont ħadt il-pirmli kollha u qatt ma qbiżt waħda. Għamilt test u ġieni positive u vera ħadtha bi kbira. Kont mort għand gynae u kkonfermali bil-blood test li kelli 5 weeks pregnancy. Iddiskutejtha mar-raġel. Għall-bidu rrifjuta, però għamilt ta’ rasi u bdejt ir-research fuq l-internet. Kont sibt il-website Women on Waves, kont ħallast xi €100 (bħala donation jgħidulek), u wara 3 days waslu il-pirmli.


Wara ġimgħa li kienu għandi ħadt l-ewwel pass u ħadt l-ewwel pirmla, u 24hrs wara ħadt il-kumplament. Ir-raġel kien hemm miegħi. Kont bagħtejt ħafna, uġiegħ daqs tal-ħlas, l-istess. Għamilt xi 8hrs contractions non-stop, anke wara li waqa’ kollox. L-unika problema li kelli hija li kont għamilt xi 2 months nara demm. Kont kellimt lill-gynae, imma kont gdibtlu li tlift il-baby, però kien donnu issuspetta ftit. Għax qalli, “Ma mortx sptar jew hekk meta tlift il-baby?” U kont għidtlu li mort Saint James u kienu għamluli ultrasound u qaluli li ma fadal xejn. Insomma, u kien bagħtni l-isptar għax kelli bżonn raxkament. Jien u r-raġel biss konna nafu. Ħadd iktar. Ma nahsibx li kienu jieħdu pjaċir żgur.


Wara dak kollu kont għamilt Mirena u sa issa thanks god… Still, ma nirriskjax voldieri. Bħala leave kont ħadt ġurnata waħda biss – l-għada, peress li kont għamilt lejl contractions, cioe kont ċempilt sick. Il-bqija, on the second day I was back to normal qisu xejn m’hu xejn. Ma kont tkellimt ma’ ħadd, għar-raġuni li malli sirt naf li kont pregnant mal-ewwel ridt nittermina t-tqala.


Għalfejn ma ħadmitx il-pill ma nafx. Il-gynae kien qalli li tiġri, però rari. Il-website Women on Web kienet, però kont bdejt minn Women on Waves. U llum il-ġurnata iktar ngħid li kienet l-aħjar deċiżjoni li kont ħadt.


Għandi [t-tfal b'ċertu problemi]. Żgurrrr ma niflahx ikolli tifel jew tifla oħra, għalkemm għadni zgħira. Għajjewni ħafna. Ħafna terapija, ġiri, telf ta’ xogħol, ħin, etc...


Grazzi.”

762 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page