top of page
  • Writer's pictureBreak the Taboo Malta

Storja 35 - 23.08.2020 ~ bil-Malti
“Għamilt abort. Ma kontx stuprata, ma ngħixx fil-faqar, u t-tqala ma kienitx riżultat ta’ ‘one night stand’. Inqbadt tqila sena qabel ma kellna niżżewġu. U aktar minn hekk, kien xhur biss wara li rnexxieli noħroġ minn attakk ta’ dippressjoni. Fl-aħħar kont qed nerġa’ nħossni li qed inrabbi l-kunfidenza, u kuntenta, u lanqas biss stajt nimmaġina li ngħaddi minn dawk it-tibdiliet kollha li ġġib magħha t-trobbija ta’ tarbija. L-għarus tiegħi kien wasal biex jibda kors ġdid ukoll, u flimkien ħadna d-deċiżjoni li l-aħjar ħaġa, kemm għar-relazzjoni tagħna – li diġà bagħtiet minħabba d-dipressjoni tiegħi – kif ukoll għall-futur tat-tarbija. Ma konniex lesti biex inrabbu t-tarbija kif xtaqna nrabbuha.


Kelli qalbi maqsuma. Tlabt li nkorri biex ma jkollix nagħmel abort. Iżda mbagħad sibna l-għajnuna, u xtrajna l-pilloli online, u ddeċidejna li neħduhom. Kienet iebsa ħafna, kelli u għad għandi kuxjenza tqila. Nħossni ħażin ħafna meta nisma li xi ħadd ma jistax ikollu t-tfal. Kont imwerwra li meta nerġa’ nżur il-gynae, ser tinduna li għamilt abort. M’għidna lil ħadd, lanqas ruh waħda. L-għarus ma jifhimx għala għadni b’kuxjenza tqila, minkejja li naf li kienet l-aħjar deċiżjoni għalina.


Darba tant ħassejtni ħażin li xtaqt naqsam l-esperjenza mat-terapista tiegħi iżda stħajt ngħidilha. Minix ngħid li dak li għamilt jien huwa tajjeb, iżda naf fiċ-ċert li għamiltu b’intenzjonijiet tajbin. Nemmen li kelli u għad għandi bżonn is-sapport. Il-biċċa l-kbira, jien mara mentalment b’saħħti, u nemmen li hawn ħafna nisa li għandhom bżonn l-għajnuna. Ħafna nisa għandhom bżonn li dan it-tabù jitkisser biex jagħżlu dak li hu l-aħjar għal ġisimhom.”

212 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page