top of page
  • Writer's pictureBreak the Taboo Malta

Storja 13 – 09.03.2019 ~ bil-Malti
“Jien trabbejt f’familja reliġjuża ħafna, kont immur skola tal-knisja u kont nemmen it-twemmin Kattoliku b’mod qawwi. Kollox kien iswed jew abjad, xejn griż. Tajjeb jew ħażin.

Meta kelli sittax-il sena, ġejt stuprata minn xi ħadd li kien jaf li kont verġni u ħassha bħala sfida. Ma kelli l-ebda tip ta’ ħarsien kontraċettiv, għax billi kelli sittax u kont verġni, ma ħassejtx il-bżonn.

Mexa warajja sad-dar biex ikun ċert li ma mmurx l-isptar jew nirrapporta lill-pulizija. L-għada ppruvajt immur l-għassa tal-pulizija iżda kif mort naqsam it-triq, rajtu hemm.

Heddidni li jekk ma mmurx miegħu dak il-ħin, jagħmel agħar (bil-mentalità inġenwa li kelli u x-xokk li kelli fuqi, fhimt li kien ser joqtolni). Dakinhar poġġieli sikkina ma’ griżmejja u reġa’ stuprani.

Dan ġara waqt li kont qed nagħmel l-O Levels

Spiċċajt noħroġ mid-dar biss biex immur għall-eżami. Ommi kienet issuqni u tiġi għalija. Ħadd ma jien jaf x’kien qed jiġri.

Ftit wara li spiċċajt l-eżamijiet, indunajt li kont tqila. Ix-xokk li ħassejt huwa xi ħaġa li għadni niftakar. Id-dinja kienet spiċċat għalija. Kont tqila b’tarbija minn stupru li kien ifisser it-tmiem tal-pjanijiet kollha li kelli għall-edukazzjoni.

Kienu għadu ħadd ma jaf. U rajt li jibqa’ hekk.

Ippruvajt kull ħrafa li teżisti biex inkorri, iżda xejn ma ried jaħdem. Kull jum li kien jgħaddi, kont nimxi sa post magħruf għas-suwiċidji, u anki għamilt deadline: li jekk ma nkorrix sa erba’ xhur, naqbeż minn xi mkien u nieħu ħajti b’idejja.

U kien għadu ħadd ma jaf x’kien qed jiġri.

Jum wieħed filgħodu ħassejt uġiegħ qawwi f’żaqqi. Ma kontx naf x’kien qed jiġri sakemm mort sat-toilet u korrejt dak il-ħin stess, fit-toilet. Ma kien xejn ħlief ċappa... ifflaxxjajt u tlaqt ‘il barra.

Is-sens ta’ serħan li ħassejt ma kienx jitwemmen. Irrealizzajt li kont ksibt ħajti mill-ġdid.

Ma mortx għat-testijiet postnatal, ma ftaħt qalbi ma’ ħadd, iżda kont ferħana mill-ġdid. Ma bqajtx naħseb dwar is-suwiċidju.

Il-MAP ma kinitx tinstab Malta u ma stajtx noħodha u, billi kont għadni studenta, ma kellix flus biex insiefer. Kieku stajt, żgur li hekk kont nagħmel.

It-trawma tal-istupru hija diġa’ trawma kbira – li fuqha jkollok it-trawma li jkollok tarbija minħabba fiha ma kienx supportabbli.

Illum naf li ssugrajt ħajti meta ma mortx għaċ-checkups – imma dak iż-żmien ma kontx qed nirraġuna sew.

Kelli bżonn sentejn ta’ terapija biex nissupera t-trawma tal-istupru, imma l-fatt li ħlist mit-tqala kien ta’ serħan... Qatt ma ddispjaċieni jew kelli xi sens ta’ ħtija dwar dan.


L-abort għandu jiġi legalizzat. Iva, għandu jkun regolat b’mod qawwi imma għandu jkun għażla għal min jixtiequ. Jekk ma taqbilx miegħu sempliċi – tagħmlux. Iżda m’għandekx timponi l-ideat tiegħek fuq ħaddieħor meta ma tistax timmaġina min xiex ikunu għaddejjin.”

1,134 views

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page